Skip links
Yale Model United Nations PPG prva privatna gimnazija zagreb

Yale Model United Nations

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju sudjelovanja na debatnim Model United Nations konferencijama na Sveučilištu Harvard, ove smo si godine zadali novi izazov i prijavili se na Yale Model United Nations konferenciju. Posebno nas veseli što smo primljeni u žestokoj konkurenciji jer je uz Harvard Model United Nations ovaj na Yaleu jedan od najpoznatijih u SAD-u. Jedina smo škola iz Hrvatske na ovoj konferenciji te jedna od samo pet gimnazija iz cijele Europe.

Riječ je o četverodnevnoj simulaciji rada Ujedinjenih naroda za više od 2000 srednjoškolaca iz 40-ak zemalja diljem svijeta. Delegati se uče debatiranju i pravilima diplomacije kako bi riješili složene društvene izazove i politička pitanja. Uživljavaju se u uloge zastupnika UN-a te istražuju na koji način funkcionira globalna politika. Debatirajući o temama kao što su međunarodna i nacionalna sigurnost, politički i ekonomski razvoj, ljudska prava, održivost i sl., delegati uče o međunarodnim pregovorima, diplomaciji, kako nastaju kompromisi, razvijaju svoje debatne vještine, vokabular te kritičko mišljenje.