Nastavljajući dugogodišnju tradiciju sudjelovanja na debatnim Model United Nations konferencijama na Sveučilištu Harvard, ove smo si godine zadali novi izazov i prijavili se na Yale Model United Nations konferenciju. Posebno nas veseli što smo primljeni u žestokoj konkurenciji jer je uz Harvard Model United Nations ovaj na Yaleu jedan od najpoznatijih u SAD-u. Jedina smo škola iz Hrvatske na ovoj konferenciji te jedna od samo pet gimnazija iz cijele Europe.

Riječ je o četverodnevnoj simulaciji rada Ujedinjenih naroda za više od 2000 srednjoškolaca iz 40-ak zemalja diljem svijeta. Delegati se uče debatiranju i pravilima diplomacije kako bi riješili složene društvene izazove i politička pitanja. Uživljavaju se u uloge zastupnika UN-a te istražuju na koji način funkcionira globalna politika. Debatirajući o temama kao što su međunarodna i nacionalna sigurnost, politički i ekonomski razvoj, ljudska prava, održivost i sl., delegati uče o međunarodnim pregovorima, diplomaciji, kako nastaju kompromisi, razvijaju svoje debatne vještine, vokabular te kritičko mišljenje.