Profesori

Profesori njeguju individualan pristup u radu s učenicima i na raspolaganju su im za konzultacije i pomoć u savladavanju gradiva.

 Jasenka Breitenfeld
Jasenka BreitenfeldRavnateljica
1993. otvaram prvu privatnu školu u Republici Hrvatskoj.

Saznaj više…

 Maja Breitenfeld
Maja BreitenfeldZamjenica ravnateljice
ENGLESKI JEZIK, TALIJANSKI JEZIK
Profesorica engleskog jezika i zamjenica ravnateljice

Saznaj više…

 Renata Kostanjevec
Renata KostanjevecProfesorica
HRVATSKI JEZIK,ETIKA-IZBORNI,GOVORNIŠTVO – FAKULTATIVAN
U Prvoj privatnoj gimnaziji predajem hrvatski jezik, govorništvo i etiku, vodim dramsku i novinarsku grupu.

Saznaj više…

 Elma Kerić
Elma Kerić Profesorica
BIOLOGIJA, KEMIJA
Većinu svog života provela sam u predivnom gradu na četiri rijeke, Karlovcu, gdje sam završila opću gimnaziju.

Saznaj više…

 Antonija Nušinović
Antonija NušinovićProfesorica
NJEMAČKI JEZIK
U proljeće 2013. godine počinjem raditi u Prvoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu kao profesor njemačkog jezika.

Saznaj više…

Danijela Jurčan
Danijela JurčanProfesorica
MATEMATIKA
Od 2009. radim u Prvoj privatnoj gimnaziji kao profesor matematike.

Saznaj više…

 Dora Cecelja
Dora Cecelja Profesorica
ENGLESKI JEZIK
Nakon mature upisujem studij anglistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Saznaj više…

Šime Sušić
Šime SušićProfesor
ZEMLJOPIS
Ja sam vaš profesor geografije.

Saznaj više…

 Zoran Kantolić
Zoran Kantolić Profesor
POVIJEST

Saznaj više…

 Inga Fröbe
Inga Fröbe Profesorica
LATINSKI JEZIK
Članica sam Komisije za polaganje državnog ispita za prof. grčkog i lat. jezika i članica SRS-a za grčki jezik na DM.

Saznaj više…

Vesna Pribeg
Vesna PribegProfesorica
INFORMATIKA
Nakon vrlo kratkog rada u osnovnoj školi kao prof. matematike već 15 godina radim kao prof. informatike u gimnaziji.

Saznaj više…

Susanne - Gordana Homan
Susanne - Gordana HomanProfesorica
PSIHOLOGIJA
Pohađala sam edukativne seminare iz „Bihevioralne – kognitivne terapije“ i „Geštalt terapije“, te edukaciju iz autogenog treninga.

Saznaj više…

Irena Dominko-Šabec
Irena Dominko-ŠabecProfesorica
FILOZOFIJA, LOGIKA, ETIKA – IZBORNI
Diplomirala sam jugoslavistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Saznaj više…

Marijana Švenda-Lekić
Marijana Švenda-LekićProfesorica
POLITIKA I GOSPODARSTVO, SOCIOLOGIJA

Saznaj više…

Vlasta Sokolić
Vlasta SokolićProfesorica
LIKOVNA UMJETNOST

Saznaj više…

 Ljiljanka Kordić
Ljiljanka Kordić Profesorica
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Saznaj više…

Matej Pavlić
Matej PavlićProfesor
PSIHOLOGIJA

Saznaj više…

Aleksandra Novosel
Aleksandra NovoselProfesor
FIZIKA

Saznaj više…